» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
رابطه سبك مديريت مديران كارخانه ايران شرق نيشابور با ميزان رضايت شغلي كاركنان كارخانه مهدی حسنی 1395/08/05 دسته بندی : مدیریت 0

پایان نامه رابطه سبك مديريت مديران كارخانه ايران شرق نيشابور با ميزان رضايت شغلي كاركنان كارخانه

پایان نامه ی فوق در 54 صفحه و در قالب فیال قابل ویرایش word و عاری از هرگونه غلط املایی جهت استفاده ی دانشجویان ، محققین و اساتید محترم رشته ی مدیریت آماده شده است .

فهرست مطالب :

فصل اول: كليات

مقدمه

سيستم و سازمان

فصل دوم: ادبيات تحقيق

اهميت مديريت

رهيافت هاي سنتي مديريت

جنبش روابط انساني در مديريت

ديدگاه اقتضائي مديريت

مطالعات اوهايو در زمينه رفتار رهبران

مطالعات ميشيگان در زمينه رفتار رهبران

مفهوم انگيزش

نظريه سلسله مراتب نيازها و انگيزش

تئوري انگيزش بهداشت

تئوري انتظار

مفهوم رضايت شغلي

ديدگاه رابرت هاپاك

ديدگاه شرتزر

ديدگاه هرسي بلانچارد

ديدگاه فيشر و هاوانا

ديدگاه فلامي و آرنولد

ديدگاه گينزيرگ

نظريه هاي رضايت شغلي

نظريه بروفي

نظريه كورمن

نظريه پارسون

نظريه هرزبرگ

نظريه پورتر و لاولر

نقش مديريت در رضايت شغلي كاركنان

فرهنگ سازماني

اهميت و اهداف رضايت شغلي

مسائل حل نشده در زمينه رضايت شغلي

فرضيه هاي تحقيق

روش تحقيق

متغيرهاي تحقيق

روش اجراي تحقيق

دامنة تحقيق

محدوديت هاي تحقيق

مباني پژوهش

فصل سوم: تجزيه و تحليل داده ها نتايج و پيشنهادات

روش تحقيق

نحوة استخراج و تجزيه تحليل آماري

يافته هاي تحقيق و فرضيه ها

نحوة آزمون فرضيه ها

آزمون فرضيه ها

تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

راهكارها و پيشنهادات تحقيق

منابع و مآخذ

ضمائم

چكيدة پایان نامه :

نقش مديريت با توجه به اختيارات رهبري كه دارد ديزل حركت و پويائي سازمان ها به سوي اهداف تعبير شده است. در ادارة امور سازمانها تأثيرگذاري مدير را نمي توان كنار زد. مدير وظيفة الگودهي، نقش سازي و راهبري احساسي ، عاطفي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، فني زيردستان خودش را بر عهده دارد. او مسئول شرايط حاكم بر سازمان است. شرايطي كه اگر سنجيده و آگاهانه نباشند رضايت و مسالمت جاي خود را به درگيري، تشويش، غيبت، اعتراض و مخالفت مي دهد. سازگاري كاركنان با يكديگر سازگاري كاركنان با سرپرست ها، انگيزة كاري كاركنان، تأمين نيازهاي كاركنان، رضايت شغلي كاركنان همگام پيشرفت فني تكنولوژيكي بايستي مورد توجه قرار گيرد. رضايت شغلي فراتر از كوشش براي كار بيشتر با سلامتي كاركنان مرتبط است. فعاليت هاي شغلي در محيط هائي با جوّ رُعب و وحشت به سلامتي به شخصيت، انگيزه و روان افراد آسيب هاي جدي وارد مي كند. براي سلامتي و انگيزة كاركنان بايستي موجبات رضايت آنان را تا آنجا كه ممكن است، فراهم آورد. تحقيق حاضر توصيه مي نمايد كه مديران سبك مديريتي رابطه مداري را پيش بگيرند و از برخورد سرد، مقررّاتي، كنترل شديد كه موجب آزردگي افراد مي شود، خودداري نمايند. به آنها اعتماد كنند و اجازه بدهند در امور نظر داشته خلاقيت نشان بدهند و زمينة مشاركت هرچه بيشتر آنان را فراهم آورند. در تحقيق فرهنگ سازماني نيز از جمله موضوعات تأثيرگذار به شمار آمده است. افراد رفتار مديران در زمينه هاي فرهنگي خارج از سازمان را انگيزة مثبت قوي خود شمرده اند و خودشان را مالكان مفتخر فرهنگي- سياسي سازمان ناميده اند، امر رضايت از شغل براي كاركنان اگرچه معناي رضايت از ترفيع، حقوق، سرپرست، همكاران، شرايط كار دارد ولي شخصيت اراده و فطرات ارزش جو و فرهنگي شان را از ياد نبرده كاركنان از رفتار رابطه مدار مديريت استقبال كرده و آن طور كه تحقيق و آزمون ها نشان دادند آنها را راضي كردند تا در كارهاي سازمان مشاركت داشته باشند. وظايف شان به نحو احسن انجام شود و سازمان به سوي اهداف تعيين شده قدم بردارد.
خرید و دانلود | 5,000 تومان
نوع محصول : word
تعداد صفحات : 54
حجم محصول : 162.93KB
تعداد خریدهای موفق : 1

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط